info@buildingresult.nl 06 53 36 00 91

Smart Development


Specifiek. Elke locatie verdient een bijzondere en op de omgeving en omstandigheden afgestemde invulling. Locatie-specifiek dus. Zeker in tijden van crisis is de verleiding groot een reeds eerder gemaakt ontwerp opnieuw ten uitvoer te brengen. BuildingResult werkt alleen met architecten die voor elke locatie een uniek ontwerp maken.


Meetbaar. Geen verrrassingen dus. Voor de start van de opdracht worden heldere afspraken gemaakt met de opdrachtgever(s) over de geleverde prestatie, wederzijds. Dat maakt het gehele traject meetbaar op een voor beide partijen prettige wijze. En dat op elk moment.


Anders. Oplossingen buiten de “gebaande paden” Niet voor niets is het handelsmerk van BuildingResult “Bedenkers van Bijzonderheden” Creatieve oplossingen ook in de route naar realisatie van datgene dat partijen in het begin van het traject nauwelijks voor mogelijk hadden gehouden.


RICS. Als eigenaar en oprichter van BuildingResult ben ik al meer dan 12 jaar geaccrediteerd lid van de RICS organisatie. RICS staat voor de Royal Institute of Chartered Surveyers en is een kwaliteitslabel voor het zaken doen op een open en integere wijze. In Nederland heeft het instituut bijna 500 leden. Zakendoen met een bedrijf dan wel persoon die de titel MRICS mag voeren geeft de garantie dat de belangen van alle partijen zorgvuldig, weloverwogen maar vooral op een integere wijze worden behartigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rics.org


Transparant. In het nieuwe samenwerken speelt transparantie een grote rol. Ook over de verdienmodellen. Samen is een mooi streven maar het succes hangt af van de invulling door een ieder. Problemen worden eenvoudiger oplosbaar wanneer men inzicht heeft in elkaars begrotingen. Uiteraard geldt dit ook voor de publieke kant van het project. Door wederzijds begrip voor elkaars standpunten worden geschillen aanzienlijk makkelijker bespreekbaar. Niet zelden is komt er zo uit de discussie een eindresultaat waar met respect en trots over wordt gesproken.

Copyright by Building Result BV
Realisatie: TechnoCare